Vladas.Palubinskas.lt

Vlado Palubinsko asmeninės valdos internete

Esu Palubinskas Vladas Broniaus Jono Kazimiero Juozapo. Gimęs Dauguose, mokęsis Kaune. Plataus profilio inžinierius, išradėjas, aukštojo pilotažo lakūnas akrobatas. Baigęs universitetą, gyvenau ir dirbau Birštone, dabar Vilniuje. Esu „Lietuvos internete“ steigėjas, lietuviškų interneto paslaugų žinyno ir WWW buveinių registro redaktorius, pirminių interneto naujienų leidėjas ir lietuviško interneto raidos metraštininkas. WWW leidyklos savišvietos talkai „Sava Lietuva“ įkūrėjas, pažinimo pagrindų vadovėlio „Mokslinės tikybos elementorius“ autorius.